mySEXYfollowers !

Friday, 8 June 2012

nota pengajian am : Mahkamah !

Sistem kehakiman di Malaysia
-Mentadbir keadilan di Malaysia
-Badan bebas daripada pengaruh eksekutif
-Ketua bidang kehakiman  ialah ketua hakim Negara
-Ketua pendaftar ialah ketua pentadbiran mahkamah
    #FUNGSI
-Memastikan keadilan
-Selesaikan pertikaian
-Memutuskan perbicaraan
-Mentafsir undang-undang
-Pelihara hak-hak kewarganegaraan daripada pencabulan kerajaan
-Batalkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan
-Isytihar tindakan kerajaan tidak sah jika bercanggah dengan perlembagaan
 #JENIS-JENIS KES
Ø  Ada 2 jenis kes, kes sivil dan kes jenayah
Ø  Kes kecil, pendakwa ialah polis
Ø  Kes besar, pendakwa ialah pendakwa raya atau timbalannya
Ø  Pendakwa akan buktikan yang didakwa bersalah
Ø  Kes sivil ialah kes tuntutan ganti rugi
-untuk memperoleh ganti rugi atas sesuatu sebab
-individu yang tuntut ganti rugi ialah orang awam, syarikat swasta atau pihak  kerajaan
#JENIS-JENIS MAHKAMAH
·         Mahkamah rendah
-mahkamah sesyan
-mahkamah majistret kelas I
-mahkamah tuntutan kecil
-mahkamah majistret kelas II
-mahkamah penghulu
·         Mahkamah atasan
-mahkamah persekutuan/agong
-mahkamah rayuan
-mahkamah tinggi
MAHKAMAH  PERSEKUTUAN
·         Tertinggi di Malaysia
·         Juga dikenali sebagai Mahkamah Agong (sebelum 24 Jun 1994)
·         Ketuanya ialah ketua hakim Negara
·         Ditubuhkan berdasarkan Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan
·         Keputusan mahkamah ini adalah muktamad dan berbentuk perisytiharaan
·         Perbicaraan secara panel sekurang-kurangnya 3 hakim, dipilih oleh ketua hakim Negara
·         Jumlah hakim adalah ganjil
·         Keputusan mengikut majoriti dan mesti dipatuhi oleh mahkamah lain
·         Keahlian
-ketua hakim negara (ketua)
-presiden mahkamah rayuan
-hakim besar Malaya
-hakim besar Sabah dan Sarawak
-7 orang hakim lain
·         Bidangkuasa asal
-mempunyai semua bidangkuasa mahkamah tinggi
-memutuskan pertikaian kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan
-menentukan samada sah atau tidak undang-undang yang digubal atau dipinda di parlimen

·         Bidangkuasa dengar rayuan kes sivil
-dengar kes rayuan setelah rayuan di mahkamah rayuan dan mahkamah tinggi gagal
Bidangkuasa dengar rayuan kes jenayah
-dengar rayuan terhadap keputusan hakim mahkamah tinggi
-kes rayuan adalah tentang hukuman, kesabitan kesalahan dan pembebasan
-boleh tolak kes rayuan
-boleh arah ulangbicara
-Jika hakim mahkamah tinggi sukar buat keputusan, mahkamah persekutuan dirujuk
·            Kes yang tidak boleh dirayu
-kedua pihak bersetuju dengan keputusan mahkamah tinggi
-nilai perkara dalam perbicaraan adalah kurang daripada RM 250 000 (kecuali dapat kebenaran mahkamah persekutuan atau hakim mahkamah tinggi)
-keputusan mahkamah tinggi dianggap muktamad dari segi undang-undang

MAHKAMAH  RAYUAN
·         Sebelum ini, mahkamah persekutuan menjadi mahkamah rayuan bagi kes perbicaraan di mahkamah tinggi
·         Pesalah boleh buat rayuan di mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan dan mahkamah rayuan
·         Hakim mahkamah rayuan turut menjadi hakim mahkamah persekutuan atas arahan ketua hakim Negara
·         Keahlian
-presiden/YDP mahkamah rayuan
-10 hakim lantikan YDPA
·         Bidangkuasa rayuan
-boleh dengar keputusan mahkamah tinggi
-boleh dengar keputusan kes jenayah
-boleh dengar keputusan mahkamah majistret tentang tafsiran undang-undang
-bagi kes sivil, mahkamah rayuan boleh dengar rayuan melibatkan wang tuntutan RM 250 000
-mahkamah tinggi jadi mahkamah rayuan bagi mahkamah sesyen

MAHKAMAH  TINGGI
Ø  Ada 2 jenis, mahkamah tinggi Malaya dan mahkamah tinggi sabah, Sarawak (BORNEO)
Ø  Hakim mahkamah ini dilantik oleh YDPA atas nasihat PM dan benrunding dengan MRR
Ø  PM akan minta pendapat Hakim Besar Negeri
Ø  Kini, prosiding dalam mahkamah ini dilakukan oleh 1 hakim saja
Ø  Keahlian
-hakim besar
-47 hakim semenanjung
-10 hakim sabah dan sarawak
Ø  Bidangkuasa dalam kes jenayah
-pelancong luar Negara juga dibiacarakan
-kesalahan di kapal
-kesalahan di atas kapal terbang yang berdaftar di Malaysia, dikawasan laut lepas
-kesalahan warganegara dan individu yang bermastautin tetap di atas kapal terbang/kapal di Malaysia
-kesalahan melanin di perairan Malaysia
-kesalahan bab IV  kanun keseksaan
-kesalahan yang mengancam keselamatan Negara
-semua kes yang babitkan hukuman mati dibicarakan
Ø  Bidangkuasa dalam kes sivil
-perkahwinan kaum bukan Islam
-penceraian kaum bukan Islam
-syarikat/individu yang muflis
-wasiat meninggalkan harta
Bidangkuasa dengar rayuan kes jenayah
-dengar rayuan Mahkamah Rendah
-hukuman denda melebihi RM 25
Bidangkuasa dengar rayuan kes sivil
-dengar rayuan Mahkamah Rendah
-kes tidak kurang daripada RM 10 000 kecuali atas penafsiran undang-undang
Bidangkuasa menyemak dan lain-lain
-nasihat mahkamah rendah tentang perlembagaan dalam prosiding mahkamah
-berkuasa kaji keputusan badan separa hakim

MAHKAMAH SESYEN
Ø  Mahkamah tertinggi dalam mahkamah rendah
Ø  Ada kuasa dalam kes sivil dan kes jenayah
Ø  Boleh bicara semua jenis kesalahan
Ø  Boleh jatuhkan semua jenis hukuman kecuali hukuman mati
Ø  Diketuai oleh hakim mahkamah sesyen terkanan
Ø  Tidak berkuasa dengar kes rayuan
Ø  Bidangkuasa kes sivil
-bicara kes sivil yang libatkan wang tidak melebihi RM 250 000
-mahkamah ini boleh memutuskan tindakan/tuntutan seperti:-
a)tuan tanah
b)penyewa tanah
c)keluarkan writ
d)keluarkan waran
e)keluarkan saman
f)kemalangan kenderaan bermotor
Ø  Bidangkuasa kes jenayah
-mahkamah ini akan siasat kesalahan jenayah yang dibicarakan di mahkamah tinggi
-jika ada bukti yang cukup terhadap tertuduh, tertuduh akan dibicarakan di mahkamah tinggi dan jika tidak tertuduh akan dibebaskan

MAHKAMAH  MAJISTRET KELAS I
Ø  Hakim mahkamah ini dipanggil majistret kelas I
Ø  Majistret di wilayah persekutuan dilantik oleh YDPA
Ø  Majistret di negari lain dilantik oleh sultan/YDP negeri
Ø  Di semenanjung, majistret kelas I boleh mendengar/memutuskan kes rayuan di mahkamah penghulu
Ø  Bidangkuasa kes jenayah
-sama seperti mahkamah sesyen
Bidangkuasa kes kes sivil
-bicara kes berjumlah nilai pertikaian tidak melebihi RM 25 000
-tuntutan semula harta tidak melebihi RM 25000 setahun
-boleh keluarkan writ atau waran bagi dapatkan sewa dan sewa itu tidak melebihi saman pemula


MAHKAMAH  TUNTUTAN  KECIL/ MAHKAMAH MAJISTRET KELAS II
Ø  Bidangkuasa mahkamah ini kurang daripada mahkamah kelas I
Ø  Hakim mahkamah ini- majistret kelas II atau pegawai kehakiman yang ada pengalaman
Ø  Boleh membicarakan kes tuntutan hutang tidak melebihi RM 3000
Ø  Bidangkuasa
-kurang daripada majistret kelas I
-boleh bicara kes sivil
Ø  Kes sivil yang dibicara
-tuntutan tidak melebihi RM 3000
-maksimum hukuman penjara kurang daripada 12 bulan
-hukuman denda sahaja
MAHKAMAH TRAFIK
Ø  Ditubuhkan untuk adili kes trafik sahaja dan percepatkan perbicaraan
Ø  Denda maksimum RM 20 000
Ø  Hukuman penjara ialah 5 tahun jika menyebabkan kematian
MAHKAMAH PENGHULU
Ø  Mahkamah yang paling rendah dalam Mahkamah Rendah
Ø  Hanya di semenanjung
Ø  Boleh bicara kes sivil dan jenayah
Ø  Perbicaraan dilakukan oleh penghulu mukim
Ø  Sultan/YDP negeri yang melantiknya
Ø  Kes tuntutan tidak melebihi RM 50
Ø  Denda maksimum RM 25 bagi kes jenayah
Ø  Individu yang dibicarakan ialah orang asli yang faham bahasa Melayu
Ø  Pihak pendakwa atau tertuduh boleh pilih perbicaraan dibuat di mahkamah penghulu atau mahkamah majistret
MAHKAMAH KHAS
Ø  Hanya membicarakan kesalahan yang dilakukan golongan tertentu
Ø  Mahkamah ini tertutup, kecuali mahkamah syariah
Ø  Jenis-jenis:-
a)      Mahkamah Khas Raja-raja
-membicarakan sifat peribadi  YDPA atau sultan
-bidangkuasa sama seperti mahkamah lain, berdasarkan perlembagaan
-pejabat pendaftaran di Kuala Lumpur
-prosiding mengikut keputusan majoriti dan muktamad
-dimulakan oleh peguam negara
b)      Mahkamah juvenile
-perbicaraan di mahkamah majistret
-membicarakan pesalah remaja yang berusia 10 hingga 18 tahun
-libatkan kes ringan saja
-tidak libatkan hukuman mati
-kes yang libatkan hukuman mati dibicarakan di mahkamah tinggi
-prosiding:-
·         Dibicarakan oleh majistret bersama dua orang pengapit
·         Ahli panel/pengapit dilantik oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat
·         Ketika ditahan, kanak-kanak itu diasingkan daripada pesalah dewasa dalam tahanan reman polis, boleh dibebaskan sementara tunggu perbicaraan dengan ikat jamin
·         Ibubapa atau penjaga boleh menyoal saksi-saksi pihak pendakwa
c)       Mahkamah syariah
-tujuan untuk adili orang Islam
-dulu, mahkamah rendah syariah dipanggil mahkamah kadi
·         Membicarakan kes kecil di peringkat daerah
-dan mahkamah tinggi syariah dipanggil mahkamah kadi besar
·         Membicarakan kes lebih besar di peringkat negeri
-dulu, Lembaga Rayuan dipanggil mahkamah rayuan syariah
·         Mendengar kes rayuan bagi mahkamah tinggi syariah
-setiap mahkamah syariah diketuai oleh kadi, dilantik oleh sultan/YDP negeri
-kadi wilayah persekutuan dilantik oleh YDPA
-bidangkuasa kes sivil
·         Pertunangan
·         Perkahwinan
·         Penceraian
·         Fasakh
·         Nafkah tanggungan
·         Nazar
·         Wasiat dan lain-lain
-bidangkuasa kes jenayah
·         Khalwat
·         Zina
·         Minum arak
·         Judi
·         Ajaran sesat
·         Tidak berouasa
·         Tidak bayar fitrah dan lain-lain

d)      Mahkamah bumiputera
-Mahkamah Bumiputera
- Mahkamah Bumiputera hanya wujud di Sabah dan Sarawak.

***Struktur Mahkamah Bumiputera
Mahkamah Bumiputera Sarawak                                  Mahkamah Bumiputera Sabah
Mahkamah Rayuan Bumiputera                                            Mahkamah Rayuan Bumiputera   
                  I                                                                                             I
Mahkamah Bumiputera Residen                                              Mahkamah Pegawai Daerah
                  I                                                                                             I
Mahkamah Daerah Bumiputera                                                 Mahkamah Bumiputera
                  I               
Mahkamah Pegawai/Ketua Bumiputer
                  I
Mahkamah Ketua Kampung

***Persamaan Mahkamah Bumiputera Sarawak dan Mahkamah Bumiputera Sabah
-Jika berlaku apa-apa kes yang berkaitan dengan perkahwinan atau seks dan kedua-dua pihak yang terlibat adalah daripada keturunan yang berbeza, adat pihak perempuan hendaklah digunakan.
-Sebarang pelanggaran adat boleh dibicarakan di Mahkamah Bumiputera asalkan salah seorang daripada pihak-pihak yang terlibat ialah Bumiputera.

Struktur Mahkamah Bumiputera Sarawak
1 Mahkamah Rayuan Bumiputera
(a)    Personel Mahkamah Rayuan Bumiputera terdiri daripada;
(i) Hakim Mahkamah Tinggi
(ii) Setiausaha Hal-ehwal Bumiputera
(iii) dua orang pengapit
(b) Mahkamah ini diadili oleh tiga, lima, atau tujuh orang yang diketuai oleh Hakim Mahkamah Tinggi.
(c) Mahkamah ini mendengar kes-kes rayuan dari Mahkamah Bumiputera Residen.

2  Mahkamah Bumiputera Residen
(a) Personel Mahkamah Bumiputera terdiri daripada:
(i) Residen
(ii) Ketua
(iii) dua orang pengapit
(b) Mahkamah ini mendengar kes-kes rayuan dari Mahkamah Bumiputera bawahan.
(c) Residen berkuasa untuk menghentikan atau mengarahkan perbicaraan semula sesuatu kes di Mahkamah Bumiputera jika perbicaraan berkenaan tidak mematuhi undang-undang adat.

3 Mahkamah Daerah Bumiputera
(a) Personel Mahkamah Bumiputera terdiri daripada:
(i) Majistret
(ii) Pegawai Bumiputera
(iii) dua orang pengapit   
(b) Mahkamah ini boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi dua tahun dan denda tidak melebihi RM200

4 Mahkamah Pegawai/Ketua Bumiputera
(a) Personel Mahkamah Pegawai/Ketua Bumiputera terdiri daripada:
(i) Pegawai atau Ketua Bumiputera
(ii) dua orang pengapit  
(b) Mahkamah ini boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi enam bulan dan denda tidak melebihi RM100.

5 Mahkamah Ketua Kampung
(a) Personel Mahkamah Ketua Kampung terdiri daripada:

(i) Ketua Kampung
(ii) dua orang pengapit
(b) Mahkamah ini boleh menjatuhkan hukuman denda tidak melebihi RM50.

Struktur Mahkamah Bumiputera Sabah


1 Mahkamah Rayuan Bumiputera
a) Personel Mahkamah Rayuan Bumiputera terdiri daripada;

(i) Hakim Mahkamah Tinggi
(ii) dua orang ketua bumiputera

2 Mahkamah Pegawai Daerah
(a) Personel Mahkamah Pegawai Daerah terdiri daripada;
(i) Pegawai Daerah
(ii) dua orang pengapit
(b) Mahkamah ini boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi dua tahun dan denda tidak melebihi RM200

3 Mahkamah Bumiputera
(a) Personel Mahkamah Bumiputera terdiri daripada;
(i) Ketua Bumiputera
(ii) dua orang pengapit
(b) Mahkamah  ini boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi satu tahun dan denda tidak melebihi RM100

Bidang Kuasa Mahkamah Bumiputera

 1  Mahkamah Bumiputera berkuasa untuk membicarakan:
(a) kes kesalahan melanggar undang-undang adat dan pihak-pihak yang terbabit ialah bumiputera, contohnya tentang perkahwinan, perkara seks, harta pusaka, dan tanah
(b) kes pelanggaran Undang-undang Adat Sarawak oleh seorang atau sekumpulan bumiputera
(c) kes pelanggaran Undang-undang Adat Melayu bukan Islam
(d) kes-kes diberi kuasa oleh undang-undang bertulis kepada Mahkamah Bumiputera

2 Kes yang melibatkan bumiputera Islam dibicarakan di Mahkamah Syariah dan hanya akan dibicarakan di Mahkamah Bumiputera jika perkara yang hendak dibicarakan tidak diliputi dalam Undang-undang Islam.

e)      Mahkamah perusahaan
-wujud kerana untuk kepentingan majikan, pekerja dan kesatuan sekerja
-ahlinya ialah YDP, 3 orang dilantik oleh menteri dan mereka ini mewakili orang bebas, majikan, pekerja
f)       Mahkamah tentera
Mahkamah Tinggi Tentera
   (a) Membicarakan pegawai berpangkat Staf Sarjan ke atas
   (b) Hakim ialah Leftenan Kolonel dan dua orang pegawai tinggi
Mahkamah Rendah Tentera
   (a) Membicarakan askar yang pangkatnya di bawah Staf Sarjan
   (b) Hakim ialah Yang Dipertuan (Mejar) dan dua orang lain (Kapten/Hakim Peguam)
3 Pegawai-pegawai yang menganggotai Mahkamah Tentera dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri Pertahanan.


Bidang Kuasa Mahkamah Tentera
1 .Sesiapa juga yang tertakluk kepada undang-undang perkhidmatan angkatan tentera
2.Askar simpanan yang dipanggil untuk berkhidmat dalam latihan tentera
3. Orang awam yang digaji oleh tentera atau sedang berkerja dengan pihak tentera
4. Orang awam yang berada di atas kapal terbang atau tentera laut 
5.Kes-kes pecah amanah dan displin dalam angkatan tentera


Hukuman dan Rayuan Mahkamah Tentera
1 Hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera tertakluk kepada pengesahan seorang pegawai atasan tentera.
2 Jika melibatkan hukuman mati, pengesahan hendaklah diperoleh daripada Yang di-Pertuan Agong.
3 Hukuman yang dijatuhkan boleh dirayu di Mahkamah Tinggi.
4 Pengampunan boleh diperoleh daripada Yang di-pertuan Agong melalui
Lembaga Pengampunan.
Mahkamah buruh
-hanya bicarakan kes cuti dan pembayaran gaji pekerja swasta yang gajinya kurang daripada RM 1000 sebulan
-diadili oleh pegawai Jabatan Buruh dan kes berlangsung  di Jabatan Buruh


#pesanan : susunan gambar rajah untuk struktur mahkamah bumiputera lari sikit, harap maaf !

sincerely by, AMYRA ZULKEHLI :)

1 comment:

  1. Cantik Blog kakak. Harap2 dpt membantu untk trial besok. hohoho

    ReplyDelete